محمد رسولی | Mohammad Rasoliy

محمدرسولی درحال حاضر بعنوان یک شخص موفق و فعال درزمینه سرمایه گذاری،وقتی خودش میخواست سرمایه گذاری را بصورت جدی شروع کند،منبع جامعی را پیدا نکرده بود که مطالب را اصولی و از صفر به او یاد بدهد همانطوری که الان هم وضعیت اینگونه میباشد.

محمد رسولی کارش را با ضرر و سختی های زیادی شروع کرد.همین باعث شد تا خودش تلاش خیلی مضاعف و مطالعه و تحقیق زیادی داشته باشه و سالها زمان پای این کار صرف کند و متحمل هزینه و حتی ضررهایی شود. ناگفته نماند که وی مطالعه و تحقیق خودش را صرفا به بخش تئوری مباحث محدود نکرد و همه ریسک هارا به جان خرید و وارد بازار سرمایه شد.همین ریسک کردن باعث شد علاوه بر نتایج مطالعه و تحقیق به تجربه های عملی و میدانیش هم اضافه بشود.

از آنجایی که خود محمد رسولی اول کار سختی های زیادی کشیده بود خصوصا از نظر نبودمنابع مطالعاتی مناسب،به فکرش افتاد یافته های خودش را در اختیار افرادی که میخواهند سرمایه گذاری را شروع کنند قرار دهد و خواست رنجی را که خودش کشیده بود،بقیه افراد نکشند.

حاصل این شد تحلیل های حرفه ای و مشاوره سبدگردانی و تدریس بصورت تخصصی که شاهدش هستید؛با این رسالت بزرگ که به همه ی هموطنان خودش علی الخصوص آنان که دنبال سرمایه گذاری و افزایش سرمایه و ثروتشان هستند بتواند کمکی کرده تا هم به هدف خودش که کمک به هموطنانش هست برسد هم افرادی که میخواهند در این زمینه فعالیت داشته و از استقلال مالی برخوردار شوند کمکی کرده و هم به سهم باعث رشد و اشتغال درکشورش بشود.

جهت شروع آموزش بورس پیشنهاد می شود از دوره کامل ورود به بورس استفاده کنید

برای ارتباط با محمد رسولی کلیک کند